Đan Hoàng Võ Đế

Đan Hoàng Võ Đế

Thể Loại:

Cung Đấu, Quân Sự

Trạng Thái:

Đang cập nhật

Lượt Xem:

1382

Đan Hoàng Võ Đế

Đánh giá: 10/10 từ 1210 lượt

GIỚI THIỆU


Mười vạn áo trắng nâng đao trấn Thiên môn! Trăm vạn ác quỷ nhấc quan tài chiến Côn Luân!


Mũ phượng khăn quàng vai, huyết y khô nhan, Cốt Đăng huyết chiếu sáng luân hồi!


Ngàn năm trước, nhất đại Thần Hoàng tại Bách Tộc chiến trường huyết chiến xưng bá, khai phách vạn thế thần triều, trùng kích vô thượng đế vị, muốn thành liền Đệ cửu Đế tộc. Nhưng quần hùng ngăn cản, bách tộc nghịch hành, Thần Hoàng xưng đế lúc chiến tử Đăng Thiên Kiều. Thiên Hậu khấp huyết, khóc rít gào Đông Nam, dẫn thần triều cuối cùng tàn quân đẫm máu giết ra Bách Tộc chiến trường.


Vì bảo đảm Thần Hoàng tái thế luân hồi, Thiên Hậu thiêu máu đốt xương chiếu Cửu U, Tu La xả thân khiêng quan tài xuống hoàng tuyền, ba mươi sáu trấn quốc chiến tướng nâng đao hoá thạch vĩnh trấn Đông Nam Thiên môn. Hoàng Triều trung Hồn nâng tế thiên chi lực, chung thủ Thần Hoàng luân hồi trùng sinh, lại đến Cửu Châu.


Ngàn năm sau, Thần Hoàng Kim Thân tại Thương Huyền trùng sinh.


________________________________________


Ủng hộ Cvter bằng cách:


- Vote 5* cho truyện


- Ném phiếu đề cử


- Bấm yêu thích truyện.


 Truyện Cùng Tác Giả

 Bình Luận