Hùng Bá Thần Hoang - 雄霸神荒

Hùng Bá Thần Hoang - 雄霸神荒

Tác Giả:

Đao Lạc

Trạng Thái:

Hoàn thành

Lượt Xem:

6713

Hùng Bá Thần Hoang - 雄霸神荒

Đánh giá: 10/10 từ 1210 lượt

GIỚI THIỆU


Hùng Bá Thần Hoang tác giả: Đao Lạc


Hùng Bá Thần Hoang Thái Cổ Phá Diệt, Thượng Cổ phục hưng, Hữu Thần Môn tự hư vô bay tới, Trấn Áp Thiên Địa, Cố Hữu Thần Hoang đại thế. .


Phế vật Trầm Phàm, được Âm Dương Thần Tiền, thành thiên tài tuyệt thế. . . Từ đây, hắn chuyên đánh các loại thiên tài trang bức, chuyên trị các loại tiên nữ thần cơ, hắn Chiến Cường giả, bại đại địch, phá ràng buộc, cải thiên mệnh, tại tông môn Lâm Lập, cường giả Như Vân, vạn tộc cùng nổi lên đại thời đại, từng bước đỉnh cao, thề phải Hùng Bá Thần Hoang!


Danh sách chương

 Truyện Cùng Tác Giả

 Bình Luận