Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên - 凡人修仙之仙界篇

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên - 凡人修仙之仙界篇

Tác Giả:

Vong Ngữ

Trạng Thái:

Hoàn thành

Lượt Xem:

6237

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên - 凡人修仙之仙界篇

Đánh giá: 10/10 từ 1210 lượt

GIỚI THIỆU


Phàm nhân tu tiên, phong vân tái khởi


Xuyên qua không gian và thời gian, luân hồi nghịch chuyển


Kim Tiên Thái Ất, Đại La Đạo Tổ


Tam thiên đại đạo, pháp tắc chí tôn


《 Phàm Nhân Tu Tiên Truyện 》 Tiên Giới Thiên, một cái Hàn Lập quát tháo Tiên Giới chuyện xưa, một phàm nhân tiểu tử tu tiên Bất Diệt truyền thuyết.


 Truyện Cùng Tác Giả

 Bình Luận