Tinh Thần Biến

Chương 127: Nội Loạn


Hải để thâm sâu, Địch Tiến, Địch Thanh, Địch Loan thân mặc tử bào, cùng nhau bước đi. Nước biển dâng trào, sóng cuồn cuộn sóng.
– Lão thất, cái chết của bát đệ thực kỳ quái. Xích Huyết động phủ ở cực bắc, tiếp giáp Tiềm Long Đại Lục của phàm nhân. Khoảng cách từ Bích Thuỷ phủ cùng Thanh Long phủ đến đây so với Cửu Sát điện còn xa hơn. Hung thủ có lẽ không phải người của Bích Thuỷ phủ cùng Thanh Long phủ.
Địch Thanh trầm tư hồi lâu, cuối cùng mở miệng nói.
Địch Thanh nói đích thực có đạo lý. Địch Đồng tiềm nhập Xích Huyết động là chuyện bí mật, thậm chí Cửu Sát điện hạ bảy người còn không biết. Ngoại nhân sao có thể nắm rõ.
Kể cả Bích Thuỷ phủ cùng Thanh Long phủ biết thông tin Địch Đồng đến Xích Huyết động cũng không đủ thời gian.
Địch Loan trong Cửu Sát huynh đệ mưu kế cao thâm. Thời khắc này trầm suy nghĩ, hắn gật đầu nói:
– Nhị ca, huynh có nhớ chúng ta truyền âm truy vấn Tra Hồng không? Hắn sao không có chút phản ứng?
– Có hai khả năng. Một là Tra Hồng đã chết, hai là hắn không biết đã dùng thủ đoạn âm hiểm gì giết bát đệ, vì thế hắn ẩn trốn. Dưới sự truy vấn của chúng ta, tự nhiên là không có hồi đáp.
Địch Thanh phán đoán.
Thời điểm này Địch Thanh bọn họ vô phương đoán định Tra Hồng còn sống hay đã chết.
Trên thực tế, Cửu Sát điện sở hữu Bát đại động phủ. Cửu Sát điện không tự trông coi mà giao cho Bát đại Động chủ đại diện quản lý. Cửu Sát điện chỉ tự trông coi chín nghìn vạn dặm thuỷ vực. Linh Hồn Ngọc Giản của bát đại Động chủ, Cửu Sát cũng đều không thu thập.
– Cứ truy hỏi lần lượt, ở đây suy đoán làm gì?
Lão lục Địch Tiến lãnh khốc nói.
Nghe lời nói của lão lục, Địch Loan mắt loé tinh quang nói:
– Hai vị đại ca, ý của đệ là Tra Hồng còn sống hay đã chết cũng giúp đỡ chúng ta tra xét việc sát hại bát đệ rất nhiều.
Địch Tiến cùng Địch Thanh vui vẻ hiểu ra, lập tức nhìn Địch Loan.
– Trước tiên, gần Xích Huyết động nhất là Cự Giáp động. Cự Giáp Động chủ khẳng định nắm rõ tình hình Xích Huyết động. Trước tiên cần hỏi thăm Cự Giáp Động chủ.
Địch Loan mỉm cười nói.
Địch Loan tức thời truyền âm truy hỏi Cự Giáp động phủ. Lập tức Cự Giáp động phủ liền hồi đáp. Địch Long mỉm cười nói:
– Quả như như ta sở liệu. Nguyên Xích Huyết động chủ Tra Hồng đã chết. Tin tức đã truyền khắp toàn bộ khu vực Xích Huyết động. Cự Giáp động chủ cũng đã biết.
– Tra Hồng đã chết!
Địch Thanh nghe thấy điểm này, trong tâm tự nhiên có suy đoán:
– “Vậy ai là tân Động chủ?”
Địch Thanh hiểu rõ. Nếu là sát nhân đoạt vị, có khả năng tân Động chủ đã giết Tra Hồng. Có thể sát tử Tra Hồng, thì cũng có thể sát tử Địch Đồng.
– Nhị ca, vì thế đệ suy đoán…
Địch Loan chờ Cự Giáp Động chủ nói xong tin tức nhíu mày nói:
– Nhị ca, lục ca, theo tin tức của Cự Giáp Động chủ thì tân Động chủ là Lưu Tinh hộ pháp. Không rõ tại sao Tra Hồng chết.
– Lưu Tinh hộ pháp?
Địch Thanh tự hỏi.
Địch Tiến, Địch Loan trầm tư suy nghĩ.
– Nhị ca, lục ca, người còn nhớ Xích Huyết động phủ cùng Thanh Huyền lão quy, vài trăm năm trước còn đánh nhau với bọn ta, hai vị chắc còn nhớ?
Địch Loan đột nhiên mỉm cười nói.
Địch Tiến ngẩn người:
– Thanh Huyền lão quy? Ta không biết!
– Lục ca không quản thế sự, không biết là bình thường. Nhị ca, còn người?
Địch Loan hướng về Địch Thanh.
Địch Thanh gật đầu nói:
– Thanh Huyền lão quy ta có biết. Năm xưa khi chúng ta chọn người quản lý Xích Huyết động, Tra Hồng cùng lão tranh giành vị trí, cuối cùng đánh nhau. Mặc dù Tra Hồng mạnh hơn chút, tuy nhiên Thanh Huyền lão quy lực phòng ngự thực kinh người. Tra Hồng cũng không thể giết được lão.
Địch Loan mỉm cười nói:
– Thanh Huyền lão quy lực phòng ngự phi thường. Nay lão đã là Đổng Hư tiền kỳ cao thủ. Nhìn quanh Bát đại động phủ dưới quyền Cửu Sát Điện chúng ta, phần lớn đều không kiểm soát hoàn toàn lãnh vực. Xích Huyết động phủ cũng là một trong số đó. Mỗi một động phủ, lại bao nhiêu cao thủ như thế sao có thể hoàn toàn thuần phục. Xích Huyết động phủ hơn tám nghìn dặm nước. Xích Huyết Động chủ mang danh nghĩa thống trị toàn bộ Xích Huyết động phủ, thực tế chỉ hoàn toàn thống trị Xích Huyết Lĩnh, còn các sơn cốc hạp cốc địa phương, Xích Huyết Động chủ vô phương kiểm soát.
– Thanh Huyền lão quy hiện ở Thanh Huyền Lĩnh không chịu sự kiểm soát của Xích Huyết động phủ. Dù thực lực lão kém hơn Xích Huyết Lĩnh, nhưng nay Tra Hồng đã chết, lão khẳng định không chịu sự khống chế của tân Xích Huyết Động chủ, chúng ta có thể…
Địch Loan mỉm cười nói.
Địch Thanh mắt sáng lên:
– Ha ha! Thất đệ! Đệ thật thông minh. Tân Động chủ Lưu Tinh hộ pháp đó thần bí không ai hiểu rõ, để lão quy làm vật khảo nghiệm rất tốt. Nếu Lưu Tinh hộ pháp có thể giết được Thanh Huyền lão quy, thì… Lưu Tinh hộ pháp đó rất đáng ngờ.
Địch Loan gật đầu.
Tra Hồng chết, tân Động chủ tự nhiên bị nghi ngờ. Nếu vị tân Động chủ thần bí đó có thể giết Tra Hồng, thì cũng có khả năng giết Địch Đồng.
– Cự Giáp Động chủ cùng Thanh Huyền lão quy có chút giao tình, đôi bên cũng có qua lại.
Địch Loan mỉm cười nói tiếp:
– Nhị ca, lục ca, chúng ta sao không trực tiếp lợi dụng lão rùa ấy. Bảo với lão Cửu Sát điện đồng ý cho lão làm tân chủ tể của Xích Huyết động phủ hơn tám trăm vạn dặm nước.
Địch Thanh nghe thấy nhìn Địch Loan cười nói:
– Lão thất à, đệ quả thâm độc!
Khi xưa Thanh Huyền lão quy cùng Tra Hồng tranh giành vị trí, cuối cùng thất bại. Lão vẫn luôn cảm thấy xấu hổ. Nếu như biết Tra Hồng đã chết, Cửu Sát điện lại phong lão làm chúa tể toàn cõi Xích Huyết động thì lão rùa đen ấy sao có thể ngồi yên.
– A, lão thất! Nếu chúng ta nói chọn Thanh Huyền lão quy làm tân Xích Huyết Động chủ, nếu tên Lưu Tinh đó đánh bại Thanh Huyền lão quy rồi cũng sẽ sinh nghi, ảnh hưởng đến việc tra xét của chúng ta.
Địch Thanh nhíu mày
Địch Loan mỉm cười nói:
– Chúng ta có chọn đâu? Chúng ta chỉ nhờ Cự Giáp Động chủ đưa tin. Chuyện của Thanh Huyền lão quy xong, chỉ cần đổ lên thân Cự Giáp Động chủ. Cự Giáp Động chủ có cảm thấy uất ức cũng đâu dám nói ra.
Cửu Sát điện hạ bảo hắn làm, hắn dám nói ra sao?
– Cao kiến, cao kiến! Lão thất lập tức bảo Cự Giáp Động chủ thông tri cho Thanh Huyền lão quy, khiến lão tạo phản đoạt lấy địa vị Động chủ. Lưu Tinh, ta chưa từng nghe danh tự này trước đây. Giờ phải nhìn rõ xem hắn có bao nhiêu thực lực.
Thủ đoạn này nhằm làm rõ thực lực của Lưu Tinh. Nếu quả hắn không có thực lực rồi bị giết chết, Địch Loan ba anh em họ tự nhiên không thèm để ý.
o0o
Thanh Huyền Lĩnh, nơi đây có thể so sánh với Xích Huyết Lĩnh về số lượng sơn mạch, số tu yêu giả lên đến hơn một vạn. Thanh Huyền Lĩnh hoàn toàn có thể xưng quốc trung chi quốc. Trên danh nghĩa bị Xích Huyết động phủ quản lý, thực tế không theo lệnh của Xích Huyết động.
Thanh Huyền Lĩnh Thanh Huyền lão quy Động phủ.
Hai thị nữ cầm hai quạt hai bên quạt nhẹ, Thanh Huyền lão tổ nằm trên thái sư ỷ, khuôn mặt rạng rỡ mỉm cười. Khuôn mặt dài màu xanh, mái tóc đỏ như lửa tung bay, Thanh Huyền lão tổ mi mắt nhấp nháy.
– Không biết lão tổ gặp hỷ sự gì, tự nhiên cao hứng vậy?
Một bạch y nam tử tiến vào cung kính nói.
Thanh Huyền lão tổ không nói, chỉ thấy khuôn mặt biến chuyển không ngừng, cuối cùng hiện vẻ hung tợn, hưng phấn nói:
– Ha ha, Bạch Ngạn, ngươi chắc có biết Cửu Sát điện?
– Đương nhiên biết, Cửu Sát điện thống trị hơn chín nghìn vạn dặm. Tại hải để thế giới tu yêu giả này là một trong ba thế lực lớn nhất. Cửu Sát điện sao con có thể không biết chứ! Nhưng lão tổ nói đến điều này là có ý gì?
Bạch y nam tử nghi hoặc hỏi.
Thanh Huyền lão tổ ngón tay vuốt trường mi, khuôn mặt hoà hoãn nói:
– Ngươi nên biết, Cửu Sát điện sai Cự Giáp Động chủ thông tri cho ta rằng Tra Hồng đã chết, nay chỉ định ta là tân Động chủ. Ha ha, trời giúp ta! Trời giúp ta! Lưu Tinh hộ pháp cái thằng nhóc dơ bẩn không biết từ đâu chui ra, tự nhiên dám cướp chức Động chủ. Không nhìn xem bản thân đủ tư cách không?
– Lão tổ ta nay được Cửu Sát điện chỉ định, là danh chính ngôn thuận rồi.
Thanh Huyền lão tổ mãnh liệt đứng dậy. Bạch Ngạn tức thì khom mình đợi lệnh
– Bạch Ngạn lập tức loan truyền cho ta. Nói rằng ta mới là tân Động chủ được Cửu Sát điện chọn lựa. Cho mọi người biết thằng nhãi Lưu Tinh đó là danh bất chính ngôn bất thuận.
Thanh Huyền lão tổ nhãn quang hiểm độc nói:
– Náo loạn! Náo loạn! Ta phải khiến Xích Huyết Lĩnh hoàn toàn đại loạn. Đến lúc đó lão tổ ta tái xuất nhất cử dẹp loạn.
Bạch Ngạn lập tức khom mình:
– Lão tổ quả nhiên anh minh!
o0o
Xích Huyết động phủ
– Ha ha, Tiểu Hắc ngươi từ trong cốc trở về, không báo trước, lại xuất hiện đột ngột thế này, thật là…
Tần Vũ cười lớn. Lúc này trong nội điện, Tần Vũ, Hầu Phí cùng Tiểu Hắc đang đối ẩm.
Hắc Vũ giang cánh một hơi uống hết chén mỹ tửu rồi đặt xuống.
– He he, Phí Phí à, nghe nói ngươi là Nhị Động chủ. Sao không nhớ hồi xưa ở nội cốc, chúng ta chưa xác định ai cao, ai thấp. Thế này đi, ta làm Nhị Động chủ, ngươi làm Tam Động chủ, thế nào?
Tiểu Hắc nhìn Hầu Phí nói.
Đang uống Hầu Phí liền dừng lại lập tức trừng mắt:
– Nói sao? Sư tôn nói gì ta đều nghe rõ. Hồi xưa sư tôn muốn ta nhận Tần Vũ làm đại ca, ta nhận. Cái đồ lông lá nhà ngươi muốn cưỡi lên đầu ta á? Đừng có nằm mơ!
Lan thúc nói Hầu Phí không dám không nghe.
– Ngươi cái đồ lông lá này, sư tôn không bảo ta nhận ngươi làm nhị ca.
Hầu Phí ngang nhiên nói.
Hắc Vũ đại nộ:
– Bây giờ con khỉ nhà ngươi hung hăng cái gì. Khi xưa Lan thúc không nói ai là nhị ca ai là lão tam, nhưng cũng không nói ngươi đè lên đầu ta.
Hắc Vũ vô cùng kiêu ngạo, căn bản không thể cúi đầu.
Tần Vũ lập tức đau đầu một trận.
Hắc Vũ cùng Hầu Phí hồi xưa tại nội cốc tranh đấu, hai bên đều muốn ngồi lên đầu nhau. Hầu Phí bướng bỉnh, Hắc Vũ thì cao ngạo. Cả hai đều không dễ chịu phục người khác. Hắc Vũ sống từ bé với Tần Vũ, tự nhiên kính phục. Hầu Phí vì mệnh lệnh của Lan thúc, lại thêm chứng kiến tốc độ gia tăng năng lượng chóng mặt của Tần Vũ, cũng khâm phục Tần Vũ. Nhưng Hắc Vũ cùng Hầu Phí với đối phương đều bất phục.
– Đừng tranh chấp nữa! Hai người không phân cao thấp. Nhị Động chủ, Tam Động chủ chỉ là cách gọi. Tiểu Hắc tại đệ ban đầu không có mặt, giờ sự đã rồi!
– Hừm!
Tiểu Hắc bất mãn. Hầu Phí cũng trừng trừng nhìn Hắc Vũ.
Mặc dù Tiểu Hắc cùng Hầu Phí vì địa vị mà cãi nhau tranh đoạt, các vấn đề khác lại rất hoà thuận, ba huynh đệ vừa uống vừa nói chuyện, về công pháp kỳ diệu của từng người, đàm luận không ngừng. Ba huynh đệ uống liên tục ba ngày ba đêm quả thực thống khoái.
Tu chân giả tuổi thọ dài vô hạn, ba ngày chỉ là một thoáng qua.
Tần Vũ nhìn sáu cung nữ mỹ lệ đang cung kính đứng sau, vung tay nói:
– Toàn bộ ra ngoài, không cho người vào.
– Vâng, thưa Động chủ.
Sáu tỳ nữ khom người đáp, cung kính lui.
Nhìn sáu thị nữ lui xuống, Tần Vũ vẫy tay bố trí cấm chế xung quanh, cuối cùng thần bí nhìn Tiểu Hắc nói:
– Tiểu Hắc, Tra Hồng đạt tới đẳng cấp Đổng Hư tiền kỳ, lại là Xích Huyết Thuỷ Mãng, nguyên anh chứa năng lượng rất lớn, đủ cho đệ đạt đến Nguyên Anh hậu kỳ. Đệ hiện tại vì nguyên nhân linh hồn chỉ có thể đạt Nguyên Anh trung kỳ. Linh hồn đột phá là chuyện sau này.
Một luồng tử khí nguyên anh từ người Tần Vũ thoát ra, chính là nguyên thần Tra Hồng. Hắc Vũ không từ chối nhận lấy. Hắc Vũ tiểu ưng này từ lâu đi theo Tần Vũ, luôn chia sẻ mọi thứ cùng nhau. Hắc Ưng cũng đã biết Tần Vũ đạt đến Lưu Tinh hậu kỳ.
– Tam vị Động chủ, không hay rồi!
Âm thanh Trang Chung vang lên bên ngoài. Tần Vũ hiểu rõ con người Trang Chung, nếu không có đại sự đã không đến đây. Hắn lập tức vung tay giải khai cấm chế. Nhìn thấy Trang Chung vội vàng cung kính nói:
– Ba vị Động chủ! Bên trong Xích Huyết Lĩnh lan truyền tin đồn, nói Động chủ danh bất chính ngôn bất thuận, nói rằng Cửu Sát điện đã chọn Thanh Huyền lão quy làm tân Động chủ. Tin đồn này khiến nhân tâm hoang mang, uy tín Xích Huyết động bị ảnh hưởng nặng nề, thậm chí rất nhiều tu yêu giả đã không còn nghe mệnh lệnh của bổn môn.
Tần Vũ, Tiểu Hắc cùng Hầu Phí tức thì biến sắc. Đương nhiên Tần Vũ không biết đây là khảo nghiệm của Địch Tiến ba người dành cho hắn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.